top of page

HVORFOR DANMARK?

DANSK KONKURRENCEEVNERAD.jpg

DANSK
KONKURRENCEEVNERAD

Covid-19 udbruddet er først og fremmest en akut national og international nødsituation, der aktuelt tester og sætter virksomheder, institutioner og samfundsmodeller under et voldsomt pres.

Men i et større perspektiv er pandemien det seneste af mange eksempler på et generelt gear- og temposkifte i den internationale konkurrence. Ligesom Brexit, den Amerikansk-Kinesiske handelskrig, den Russisk-Arabiske Oliestrid, introduktionen af kunstig intelligens, klimaforandringerne m.v. kan Covid-19 ses som symptom på et potentielt ’inflection point’ i globaliseringens aktuelle dynamik og udvikling. Den aktuelle krise tydeliggør hvordan en ny type international konkurrence er under opsejling. En konkurrence hvor nye konkurrenceparametre vil få stigende betydning. Og hvor nye globale markeder for løsninger på komplekse samfundsudfordringer vil vokse hastigt frem.

På den ene side står Danmark, dansk erhvervsliv og den danske samfunds- og konkurrencemodel godt rustet til at gribe mulighederne og udnytte potentialet. På den anden side, forudsætter en fortsat succes også tiltro og opbakning til globalisering og international samhandel og samarbejde bredt i befolkning og samfund. Men netop f.eks. Covid-19 kan forventes blot yderligere at bestyrke en allerede voksende globaliseringsskepsis. Dansk Konkurrenceevneråd er sat i verden for at kickstarte og genåbne samfundets samtale om, hvad Danmark skal konkurrere om, for og på i fremtiden. Initiativtagerne bar er Nordic Model Institute og Industriens Fond i samarbejde med 1508 og Idonea. 20 fremtrædende profiler fra det danske erhvervsliv mødes i alt tre gange på Kronborg for at drøfte spørgsmålet ”hvorfor Danmark?”. Nærmere bestemt vil rådet drøfte:

  • Hvad konkurrerer Danmark for i fremtiden? Dvs. Nye mål og drømme for Danmark
     

  • Hvad konkurrerer Danmark om i fremtiden? Dvs. Nye globale markeder og teknologier
     

  • Hvad konkurrerer Danmark på i fremtiden? Dvs. Nye konkurrencefaktorer og drivkræfter

 

Meld dig til og hold dig opdateret om rådets arbejde her. Du kan læse mere om platformen Dansk Konkurrenceevneråd på hjemmesiden: www.why.dk

OUR PARTNERS

5fa16f9d0acc82bbc8597f3f_IF_logo_hvid_pn
5fa16f9d0acc82e010597f40_1508_Logo_NEG-p
5fc8d7e1bc8a0209f006ccf5_D&DA Logo 1-p-5
bottom of page