top of page
Anker Datapolitik

OM NORDIC MODEL INSTITUTE

#NoMo er sat i verden for:

  • Udforske og forklare hvorfor Danmark og de øvrige Nordiske lande har kurs mod toppen af verdens ranglister- og hvordan beslutningstagere kan bruge Nordiske løsninger, ideer og mindset i arbejdet med komplekse samfundsudfordringer - lokalt, nationalt og globalt.  

  • Forbinde og formidle de  fakta og fortællinger, beslutningstagere og bevægelser, der er nødvendige for at facilitere storskala samfundstransformation - i Danmark, Norden og verden 

  • Forberede Danmark og de Nordiske lande på fremtiden ved at bringe dem tættere på verden- og ved at gøre globaliseringen mere Nordisk.  

#NoMo – the Nordic Model Institute -  er en uafhængig idétegnestue med base i København, Danmark. 

#NoMo arbejder med et institutitionelt armslængde-princip ift. etablerede politiske, erhvervsmæssige eller andre organisatoriske interesser.   

#NoMo indgår aktivt i samskabende partnerskaber, projekter og initiativer, der sponsoreres af forandringsagenter og interessenter som f.eks. virksomheder, filantropiske fonde, medier, offentlige organisationer, forskningsinstitutioner og civilsamfund. 

Modern Digital Watch
Billede af The Climate Reality Project

Datapolitik

Her kan du læse nærmere om #NoMo – Nordic Model Institute’s datapolitik, og hvordan vi arbejder med persondata. Vi tager forpligtelsen til at behandle personoplysninger på en ordnet og sikker måde alvorligt. Beskyttelsen af personoplysninger og individers rettigheder og integritet er af stor betydning for #NOMO – Nordic Model Institute.

#NOMO – Nordic Model Institute indsamler personoplysninger via hjemmesiden www.nordicmodelinstitite.com, altid efter gældende lovgivning og vejledninger.

Databeskyttelsesansvarlig og kontaktoplysninger:

Hjemmesiden er drevet af Nordic Model Institute, Hostrupsvej 16, st . 1950, Frederiksberg C, CVR nr. 41490861, tlf 51347441, e-mail nomo@nordicmodelinstitute.com

   

Kontaktoplysninger for Nordic Model Institute er Nordic Model Institute, Hostrupsvej 16, st . 1950, Frederiksberg C, CVR nr. 41490861, tlf 51347441, e-mail nomo@nordicmodelinstitute.com   

Databeskyttelsesansvarlig (”Data Protection Manager”) i Nordic Model Institute er CEO Martin Møller Boje Rasmussen, tlf. 51347441, email nomo@nordicmodelinstitute.com.

1. Persondata

Som en naturlig del af at levere Hjemmesiden, vil Nordic Model Institute som dataansvarlig indhente og behandle visse personoplysninger om dig som bruger af Hjemmesiden. Nordic Model Institute vil via Hjemmesiden indsamle og behandle følgende personoplysninger: 

a) e-mailadresse, navn, titel og organisation ifm. tilmeldinger til nyhedsbreve; download af bøger, bogkapitler, analyser og rapporter; forespørgsler eller bestilling af foredrag  eller tilmelding til arrangementer via hjemmesiden

b) Anonymiseret IP-adresse

c) oplysninger om din browser og enhedstype samt din færden og adfærd på hjemmesiden.
Nordic Model Institutes indsamling og behandling af personoplysninger om dig sker på baggrund af Nordic Model Institutes legitime interesse i at behandle dine personoplysninger og det vurderes, at Nordic Model Institute interesse i at behandle personoplysningerne overstiger dine interesser.

Nordic Model Institutes legitime interesse består i, at personoplysningerne behandles med henblik på

(i) fremsendelse af nyhedsbreve eller

(ii) fremsendelse af bøger, bogkapitler, analyser og rapporter

(iii)  information og tilbud om foredrag, webforedrag og webinarer, når du specifikt anmoder om dette

(iv) registrering og koordinering ved deltagelse seminarer/arrangementer/konferencer.

 

En række oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, se afsnit 3 nedenfor. 

Med hjemmel i persondataforordningens artikel 6 registrerer og behandler Nordic Model Institute dine personoplysninger fortroligt. Dine personoplysninger behandles fortroligt og anvendes kun til ovenstående formål. Nordic Model Institute registrerer og behandler ikke følsomme persondata som f.eks. helbredsdata.

Nordic Model Institute anvender tredjepartsleverandører af IT-ydelser, som vil have adgang til og behandle dine personoplysninger på vegne af Nordic Model Institute. I tilfælde af, at en tredjepartsleverandør behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette enten ske på baggrund af EU-U.S. Privacy Shield eller Kommissionens standardbestemmelser. 

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til: politiet, advokater, revisorer, domstole; offentlige myndigheder; andre personer, der deltager i webforedrag og webinarer.

2. Sletning af personoplysninger

Nordic Model Institute vil ikke opbevare dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt til opfyldelse af ovenstående formål. Medmindre Nordic Model Institute er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, vil Nordic Model Institute opbevare dine personoplysninger i relation til det relevante formål, herunder

(i) udsendelse af nyhedsbreve, indtil du framelder dig modtagelse heraf,

(ii) udsendelse af bøger, bogkapitler, analyser og rapporter, indtil du framelder dig modtagelse heraf

(iii) udsendelse af information og tilbud om foredrag, webforedrag og webinarer, indtil du framelder dig modtagelse heraf 

(iv) i forbindelse med registrering og koordinering ved deltagelse i arrangement indtil senest seks måneder efter det pågældende arrangement har fundet sted,

(v) i forbindelse med udsending af tilfredshedsundersøgelser i forbindelse med din deltagelse. 

 

Personoplysninger indsamlet ved hjælp af cookies, slettes som angivet i afsnit 3. Cookies. 

 

Efter reglerne i persondataforordningen skal Nordic Model Institute som dataansvarlig informere registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

 

Du har i henhold til de persondataretlige regler følgende rettigheder:

Ret til indsigt. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som Nordic Model Institute opbevarer og behandler om dig ved at skrive til Data protection Manager Martin Møller Boje Rasmussen, nomo@nordicmodelinstitute.com, tlf. 51347441. 
 
Ret til at gøre indsigelse. Du kan altid gøre indsigelse mod Nordic Model Institutes behandling af dine personoplysninger ved at skrive til Data protection Manager Martin Møller Boje Rasmussen, nomo@nordicmodelinstitute.com, tlf. 51347441.
 
Ret til at få rettet data. Du kan altid anmode om at få rettet dine personoplysninger ved at skrive til Data protection Manager Martin Møller Boje Rasmussen, nomo@nordicmodelinstitute.com, tlf. 51347441.
 
Ret til at få slettet data. Du kan altid anmode om at få slettet dine personoplysninger ved at skrive til Data protection Manager Martin Møller Boje Rasmussen, nomo@nordicmodelinstitute.com, tlf. 51347441.
 
Ret til at begrænse behandlingen. Du kan altid anmode om, at Nordic Model Institute begrænser behandlingen af dine personoplysninger ved at skrive til Data protection Manager Martin Møller Boje Rasmussen, nomo@nordicmodelinstitute.com, tlf. 51347441.
 
Ret til dataportabilitet. Du kan altid anmode om en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format ved at skrive til Data protection Manager Martin Møller Boje Rasmussen, nomo@nordicmodelinstitute.com, tlf. 51347441.
 
Klagemulighed. Ønsker du at klage over Nordic Model Institutes behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.
 

3. Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annonce, og til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. 

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. 

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge.  Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

bottom of page