top of page
Billede1_edited.jpg

HVAD NU HVIS DANMARK?
 

2. Tilstandsrapport for Dansk Konkurrenceevneråd 

 

Den nye digitale tilstandsrapport ’HVAD NU HVIS DANMARK’ tegner et opdateret billede af den nye globale konkurrence, der venter Danmark og danske virksomheder efter COVID-19 bl.a hvordan.

  • GLOBALE MEGATRENDS skaber GLOBALE "MEGAMARKEDER": klimaforandringer, digitalisering, ressourceknaphed og urbanisering skaber nye mega-markeder for danske virksomheder. 

  • NYT GLOBALT MARKED PÅ 70.000 mia. kr. i 2030: 20 nye ”gennembrudsteknologier” rummer enormt globalt vækstpotentiale i 2030. 

  • Og mere...

Purpose: Services

PLATFORMS

NOMO afkorter afstanden fra forskning til

forandring i samfundet

NOMO er en uafhængig idétegnestue.

Vi arbejder altid med afsæt i vores Transformative Action Model 4C:

Collect, Commit, Connect, Communicate. 

4C-Modellen  integrerer fakta og fortællinger, beslutningstagere og bevægelser - nødvendige trædesten for storskala 

samfundstransformation 

matt-walsh-D4eATL70IjE-unsplash.jpg

COLLECT FACTS

NOMO samler, arkiverer og formidler eksisterende viden, data, analyser og forskning om den danske og Nordiske samfunds-

og konkurrencemodel model i et lettilgængeligt videnslager.

Desuden kombinerer og anvender NOMO eksisterende viden i  (sam-)skabelsen af nye analyser og ideer. Vi udfører analyser enten internt eller i samarbejde med førende eksperter, forskere, partnere og interessenter.

 

Med afsæt i 'Mixed Methods Design' er NOMO leveringsdygtig

i en bred portefølje af brugertilpassede beslutningsværktøjer (f.eks. State-of-nation-rapporter, indekser, trend-maps). Vores løsninger styrker altid beslutningstagerens videns-værktøjskasse.

I den Nordiske nytænker Hans Rosling's ånd kan NOMO's viden og ideer altid kendes på deres 'Factfullness' - de er evidensbaserede og designet så de hjælper beslutningstagere til den "stressreducerende vane alene at have meninger, som der er er stærk understøttende evidens for." 

COMMIT STAKEHOLDERS

NOMO samler og engagerer samfundets centrale interessenter, beslutningstagere, forandrings- agenter, idépionerer og iværksættere på tværs af fysiske og digitale platforme – i Danmark, Skandinavien og internationalt.

    

Med det formål koordinerer og faciliterer NOMO konferencer, seminarer, webinarer, workshops, designsprints, hackathons og andre events, der stimulerer oplyst, inspirerende og tankevækkende debat, netværk og samarbejde blandt samfundets centrale stakeholders. 

På NOMO tilpasser og nytænker vi altid vores events I forhold til vores samarbejdspartneres og deres publikums specifikke behov, perspektiv og indsigt.  

Målgruppe
Billede af Scott Graham

CONNECT COMMUNITIES

NOMO forbinder og kickstarter fællesskaber , bevægelser og publikum via potentialet i den nyeste, innovative og digitael informations- og kommunikationsteknologi.

NOMO er agil og eksperimenterende frontløber i den globale, digitale kommunikationsrevolution. Vi integrerer nye involverende løsninger  (f.eks. interaktiv infografik, video, spil, quizzer m.v.)  for at nå og engagere  brugergrupper via deres foretrukne kanaler, platform og flows.

 

NOMO anerkender og respekterer de samme høje dataetiske standarder som kendetegner danske og Nordiske frontløbervirksomheder. På NOMO er vi overbeviste om at dataetik udgør en vigtig konkurrenceparameter i fremtiden. Ikke blot for danske og Nordiske virksomheder, organisationer, institutioner og samfund – men også for NOMO selv.     

COMMUNICATE NARRATIVES

NOMO udvikler og formidler fængende  og forståelse fortællinger

om Danmark og de Nordiske Landes fremskridt, velfærd og velstand

– nu og i fremtiden.

    

Derfor engagerer NOMO sig i den offentlige debat og dagordens-sættende aktiviteter via f.eks. debatindlæg, interviews og analyser til dansk og international presse. Vi anerkender vores ansvar for at bidrage til og kvalificere den offentlig debat om emner indenfor vores ekspertiseområder. 

Vi tror på at god kommunikation er konkret og håndgribelig, og vi fremviser og formidler de mange danske og nordiske forandringsagenter, rollemodeller og løsninger, der sætter handling bag ordene.

Kort sagt, NOMO har som ambition, at blive en internationalt førende idé-tegnestue og narrativ brobygger mellem dansk ’best practice’ og resten af verden.  

Billede af Douglas Lopez
bottom of page